BG-2

1aryş oturgyjynyň modeli 1501-4

Gysga düşündiriş:


 • Reňk:Gara + gyzyl + ak / gara + gök + ak
 • Material:PU deri
 • Marka:Iki gezek
 • Stil:Döwrebap
 • Önümiň ölçegleri LxWxH:22 x 23 x 50 dýuým
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu element hakda

  Giňişleýin arzalar: Racingaryş ofisiniň oturgyjy işlemek, öwrenmek we oýun oýnamak üçin iň amatly oturgyçdyr.Bu ýeriňizi has döwrebap we owadan eder we sizi has amatly eder.

  I HIGH GYSGAÇA MATERIAL

  Smoothumşak PU deri, goşmaça oturgyç ýassygy, stoluň oturgyç lomber we baş ýassyklary goşmaça goldaw we rahatlyk hödürleýär.

   

  IKINJI OAMUN KESELI

  IKINJI OAMUN KESELI

  YTWOBLOW OLENY OAMUN KESELI

  IKINJI OAMUN KESELI

  Reňk

  gülgüne

  gyzyl

  ak

  ýaşyl

  Material

  PU deri

  PU deri

  PU deri

  PU deri

  Agram ukyby

  250LBS

  250LBS

  250LBS

  250LBS

  Boýy sazlap bolýar

  90 ~ 135 ° Oturyş

  Sorag-jogap

  Köpçülikleýin sargytdan öň nusga alyp bilerinmi?Aýyplamalar barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Hawa, elbetde, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris. Täze müşderi nusga tölegini tölemeli.Iki gezekden köp sarp edýän köne müşderilere nusga tölegi gerek däl, diňe ýük ýygnaň.

  Önümleriňiziň kepilligi näçe wagt?

  Bir ýyl kepillik.

  Töleg möhletiňiz näçe?

  T / T tölegi, L / C.

  Köpçülik bazarymyz näme?

  Europeanewropa, ABŞ, Eastakyn Gündogar, Aziýa biziň esasy bazarymyz.

  "Hil, kömek, öndürijilik we ösüş" ýörelgäňize eýerip, indi Hytaý zawodynyň göni lomaý söwdasy Ergonomiki gyzgyn satuw deri ofis ýaryş aýakgaply oturgyç üçin içerki we halkara müşderiniň ynamyny we öwgüsini gazandyk, önümlerimizde bar iň bäsdeş bahasy we müşderilere satuwdan soňky hyzmatyň iň artykmaçlygy hökmünde dünýäden gowy abraý。
  Hytaýyň ýokary göteriji başlygy, oýun başlygy, Hytaýyň altyn üpjün edijisi, indi internetiň ösmegi we halkaralaşma tendensiýasy bilen biz telekeçiligi daşary ýurt bazaryna çykarmak kararyna geldik.Göni daşary ýurtlarda üpjün etmek arkaly daşary ýurtly müşderilere has köp girdeji getirmegi teklip ediň.Şeýlelik bilen, müşderilerimizi has köp girdeji gazanarys diýip umyt edýäris we telekeçilik üçin has köp mümkinçiliklere garaşýarys.

  Racing Chair Model 1501-4 (1) Racing Chair Model 1501-4 (2) Racing Chair Model 1501-4 (3) Racing Chair Model 1501-4 (4) Racing Chair Model 1501-4 (5) Racing Chair Model 1501-4 (6) Racing Chair Model 1501-4 (7) Racing Chair Model 1501-4 (8) Racing Chair Model 1501-4 (9) Racing Chair Model 1501-4 (10)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler