BG-2

Ofis başlygy Model P005

Gysga düşündiriş:


 • Reňk:Gara + gök / gara + gyzyl
 • Material:PU deri
 • Marka:Iki gezek
 • Stil:Döwrebap
 • Önümiň ölçegleri LxWxH:22 x 23 x 50 dýuým
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu element hakda

  ERGONOMIK DIZAYN: Ergonomiki gurluşyk bilen bezelen ofis oturgyjy.Oýun oturgyjymyzda aýrylyp bilinýän baş ýassyk we lomber ýassyk, üstünde dynç alanyňyzda boýnuňyza we biliňize doly goldaw berýär.Şeýle hem, dürli ýapyk gulplama pozisiýalary bar.

  MULTI-FUNKSI: A: 135 ° çenli islendik burçda arka gulplamak üçin sazlanylýan beýiklik, arka burç we ýapyk gulplama ulgamy;has giň goltuklary sazlap bolýar.ýerine ýetiriji oturgyç, oňurgaňyzy we boýnuňyzy goramak üçin erkin sazlanyp bilinýän lomber goldaw we baş ýassyk bilen enjamlaşdyrylandyr.

  I HIGH GOWY SYITYASAT MATERIALLARY: Smoothumşak PU deri, goşmaça oturgyç ýassygy, stol oturgyç lomber we baş ýassyklary goşmaça goldaw we rahatlyk hödürleýär.Uly durnuklylyk we hereketlilik üçin agyr ýük bazasy we neýlon süýümli rolikler.

  AASsat ASSEMBLY: Oýun oturgyjyny bir ýere jemlemek gaty aňsat.Ofis oturgyjymyzyň gurluşy gaty ýönekeý. Diňe görkezmelere eýeriň we 15 minutdan az wagtyň içinde täze oturgyjyňyzdan lezzet alyp başlaň, oturgyjymyz ähli enjamlar we zerur gurallar bilen ýygnamaga taýyn.

  Giňişleýin arzalar: Racingaryş ofisiniň oturgyjy işlemek, öwrenmek we oýun oýnamak üçin iň amatly oturgyçdyr.Bu ýeriňizi has döwrebap we owadan eder we sizi has amatly eder.

  I HIGH GYSGAÇA MATERIAL

  Smoothumşak PU deri, goşmaça oturgyç ýassygy, stoluň oturgyç lomber we baş ýassyklary goşmaça goldaw we rahatlyk hödürleýär.

   

  IKINJI OAMUN KESELI

  IKINJI OAMUN KESELI

  YTWOBLOW OLENY OAMUN KESELI

  IKINJI OAMUN KESELI

  Reňk

  gülgüne

  gyzyl

  ak

  ýaşyl

  Material

  PU deri

  PU deri

  PU deri

  PU deri

  Agram ukyby

  250LBS

  250LBS

  250LBS

  250LBS

  Boýy sazlap bolýar

  90 ~ 135 ° Oturyş

  Office chair Model P005 (6) Office chair Model P005 (7) Office chair Model P005 (8) Office chair Model P005 (9) Office chair Model P005 (10) Office chair Model P005 (11) Office chair Model P005 (12) Office chair Model P005 (13) Office chair Model P005 (14)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler