BG-2

Stoluň üýtgeşik stil modeli HA-02

Gysga düşündiriş:


 • Ölçegi:60 "
 • Reňk:Boýy sazlap bolýar
 • Önümiň ölçegleri:140x 60 x (75-120) sm
 • Maddanyň agramy:66,2 funt
 • Öndüriji:Iki gezek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Bu element hakda

  • Girewçi: Iki gezek girew goýýanlar götermegi has durnukly we çydamly edýärler.

  • Aýak: Alýuminiý gyzyl aýaklar goldawy güýçlendirýär we has ýiti görünýär.

  • Oýun we ofis stoly üçin utgaşykly: Iň berk, giň ýer we beýikligi sazlap boljak stol.Takyklygy ýygnamak bilen iň ýokary 120 kg agramy üpjün edýär.

  liting-table liting table function standing desk for motor liting-table liting-table feet liting-table material liting-table size liting-table_08

  Bukja näme alýarsyňyz?

  • A guramaçylykly beýikligi sazlap bolýan kompýuter stoly

  • Syçanjygyň paneli

  • Gurnama guraly

  • Görkezme kagyzyny içgin guruň

  Uly ölçegli ýer: 140 * 60 sm

  Oýun söýýän bolsaňyz, hatda 3 monitor goýup bilersiňiz.Stoluňyzyň desganyň üstünde durup bilmejekdiginden gorkup bilmersiňiz.

  Güýçli we sazlanylýan beýiklik stoly

  • Guramaçylykly oýun ýazuw tablisasynda iň köp 120 KG arassa polat materialdan ybaratdyr.

  • Iň amatly duruşa laýyk gelýän 4 derejeli mehaniki göteriş beýikligi bilen.75-120 sm-den göterip bilersiňiz.we kelle agyrysyndan we agyrydan dynmaly.

  Düzülen dizaýn

  Minimalistik düşünjeleri we häzirki zaman gözelligini özünde jemleýän Guramaçylykly öý ofis stoly.

  Lifting desk unique style model Model HA-02-2

  Sorag-jogap

  Önümçilik ýa-da söwda kompaniýasymy?

  Biz önümçilik.

  Has giňişleýin maglumat üçin nädip siziň bilen habarlaşyp bileris?

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:

  Mob / Whatsapp / Wechat: + 86-13690809876

  E-poçta: twoblow008613690809876@gmail.com

  Näçe işgäriňiz bar?Aýda näçe oýun stoly we oýun oturgyçlary öndürip bilersiňiz?

  200 töweregi işgärimiz bar. Oýun stollarynyň kuwwaty aýda 5000 sany, oýun oturgyjynyň kuwwaty aýda 3000 sany.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler