BG-2

Oýun oturgyç modeli 1709-S

Gysga düşündiriş:


 • Reňk:Gara + gyzyl / gara + gök
 • Material:PU deri
 • Marka:Iki gezek
 • Stil:Döwrebap
 • Önümiň ölçegleri LxWxH:22 x 23 x 50 dýuým
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu element hakda

  ERGONOMIK DIZAYN: Ergonomiki gurluşyk bilen bezelen ofis oturgyjy.Oýun oturgyjymyzda aýrylyp bilinýän baş ýassyk we lomber ýassyk, üstünde dynç alanyňyzda boýnuňyza we biliňize doly goldaw berýär.Şeýle hem, dürli ýapyk gulplama pozisiýalary bar.

  MULTI-FUNKSI: A: 135 ° çenli islendik burçda arka gulplamak üçin sazlanylýan beýiklik, arka burç we ýapyk gulplama ulgamy;has giň goltuklary sazlap bolýar.ýerine ýetiriji oturgyç, oňurgaňyzy we boýnuňyzy goramak üçin erkin sazlanyp bilinýän lomber goldaw we baş ýassyk bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Gaming Chair Model 1709-S-2
  1709-s-2
  1709-s
  Gaming Chair Model 1709-S-3

   

  IKINJI OAMUN KESELI

  IKINJI OAMUN KESELI

  YTWOBLOW OLENY OAMUN KESELI

  IKINJI OAMUN KESELI

  Reňk

  gülgüne

  gyzyl

  ak

  ýaşyl

  Material

  PU deri

  PU deri

  PU deri

  PU deri

  Agram ukyby

  250LBS

  250LBS

  250LBS

  250LBS

  Boýy sazlap bolýar

  90 ~ 135 ° Oturyş

  Sorag-jogap

  Customörite logo ýasap bilersiňizmi?

  Hawa, ýöriteleşdirilen Logotip ýasap bilerdik.

  Önümlerimiziň bazardaky artykmaçlygy näme?

  1-nji özboluşly önümçilik OED & ODM, 2-nji özboluşly dizaýn özboluşly R&D, 3-nji ýokary hilli we çydamly, 4-nji güýçli paket.

  Näme üçin kompaniýamyzy saýlamaly?

  Thehli önümler bäsdeşlik bahasy we ygtybarly hil gözegçiligi bilen zawodymyzdan gönüden-göni öndürilýär we iberilýär.

  Bizde haýsy şahadatnama bar?

  CE şahadatnamasy we ROHS şahadatnamasy we FCC şahadatnamasy.

  Diňe her bir dükana ajaýyp hyzmatlary bermek üçin elimizden gelenini etmeris, alyjylarymyz tarapyndan ýokary hilli Hytaý zawodynyň bahasy kompýuter stoly mugt syçanjygyň oýunçysy üçin häzirki zaman RGB oýun stoly üçin teklip hödürlemäge taýýardyrys, habarlaşmak üçin hoş geldiňiz önümimiziň içinde haýran bolsaňyz, size “Qulity” we “Gymmatlyk” üçin täsinlik hödürläris.

  Qualityokary hilli Hytaý kompýuter stoly, oýun stoly, 8 ýylyň içinde, indi 15-den gowrak sergä gatnaşdyk, her bir müşderiniň iň ýokary öwgüsini aldyk.Biziň kompaniýamyz elmydama müşderini iň arzan bahadan iň gowy haryt bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Bu ýeňiş gazanmak üçin köp tagalla edýäris we size goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.Bize goşulyň, gözelligiňizi görkeziň.Elmydama siziň ilkinji saýlawyňyz bolar.Bize ynan, ýüregiňi ýitirmersiň.

  Gaming Chair Model 1709-S (1) Gaming Chair Model 1709-S (2) Gaming Chair Model 1709-S (3) Gaming Chair Model 1709-S (4) Gaming Chair Model 1709-S (5) Gaming Chair Model 1709-S (6) Gaming Chair Model 1709-S (7) Gaming Chair Model 1709-S (8) Gaming Chair Model 1709-S (9)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler