BG-2

Oýunçy oturgyç modeli 1501-3

Gysga düşündiriş:


 • Reňk:Gara + gyzyl + ak
 • Material:PU deri
 • Marka:Iki gezek
 • Stil:Döwrebap
 • Önümiň ölçegleri LxWxH:22 x 23 x 50 dýuým
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu element hakda

  Sowuk galyndy FOAM: Içindäki sowuk galyndy köpük sizi has amatly edýär.

  I HIGH GOWY SYITYASAT MATERIALLARY: Smoothumşak PU deri, goşmaça oturgyç ýassygy, stol oturgyç lomber we baş ýassyklary goşmaça goldaw we rahatlyk hödürleýär.Uly durnuklylyk we hereketlilik üçin agyr ýük bazasy we neýlon süýümli rolikler.

  AASsat ASSEMBLY: Oýun oturgyjyny bir ýere jemlemek gaty aňsat.Ofis oturgyjymyzyň gurluşy gaty ýönekeý. Diňe görkezmelere eýeriň we 15 minutdan az wagtyň içinde täze oturgyjyňyzdan lezzet alyp başlaň, oturgyjymyz ähli enjamlar we zerur gurallar bilen ýygnamaga taýyn.

  I HIGH GYSGAÇA MATERIAL

  Smoothumşak PU deri, goşmaça oturgyç ýassygy, stoluň oturgyç lomber we baş ýassyklary goşmaça goldaw we rahatlyk hödürleýär.

   

  IKINJI OAMUN KESELI

  IKINJI OAMUN KESELI

  YTWOBLOW OLENY OAMUN KESELI

  IKINJI OAMUN KESELI

  Reňk

  gülgüne

  gyzyl

  ak

  ýaşyl

  Material

  PU deri

  PU deri

  PU deri

  PU deri

  Agram ukyby

  250LBS

  250LBS

  250LBS

  250LBS

  Boýy sazlap bolýar

  90 ~ 135 ° Oturyş

  Sorag-jogap

  Getirmegiň wagty näçe?

  20-25 gün.

  MOQ näme?

  20f konteýner kuwwaty takmynan 200 bölek.

  Paketiňizde beýiklik synagy barmy?

  Hawa, paketimizde 60 sm beýiklikdäki synag bar.

  Sitatany haçan alyp bilerin?

  Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 6 sagadyň dowamynda sitata berýäris.

  Ygtybarly hil prosesi, gowy abraý we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen, kompaniýamyz tarapyndan öndürilen önümleriň tapgyry, ýokary hilli Hytaý Lýuks Oýun Ofisi Kompýuter oturgyjy PU Deri Oýun Oturylyşygy Armrest, Kärhanamyz Core bilen köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär. Ipleörelge: Abraýyň başlangyjy; Adaty kepillik; Müşderi iň ýokary.
  Gowy hilli Hytaý Oýun Başlygy, Lýuks Oýun Başlygy, Biziň kompaniýamyz köp sanly meşhur içerki kompaniýalar we daşary ýurtly müşderiler bilen durnukly iş gatnaşyklaryny ýola goýdy.Pes düşeklerde müşderilere ýokary hilli önümler bermek maksady bilen, gözleg, ösüş, önümçilik we dolandyryş ugurlarynda onuň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.Müşderilerimiziň ykrar etmegine uly hormat goýýarys.Maksat üçin "diri galmagyň hili, ösüşiň ygtybarlylygy" kärhanalary içerki we daşary ýurtly işewür adamlary hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin tüýs ýürekden garşy alýarlar.

  Gamer Chair Model 1501-3 (1) Gamer Chair Model 1501-3 (2) Gamer Chair Model 1501-3 (3) Gamer Chair Model 1501-3 (4) Gamer Chair Model 1501-3 (5) Gamer Chair Model 1501-3 (6) Gamer Chair Model 1501-3 (7) Gamer Chair Model 1501-3 (8) Gamer Chair Model 1501-3 (9)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler