BG-2

Elektrik beýikligini sazlap boljak kompýuter stoly modeli HA-01

Gysga düşündiriş:


 • Ölçegi:60 "
 • Reňk:Boýy sazlap bolýar
 • Önümiň ölçegleri:140x 60 x (75-120) sm
 • Maddanyň agramy:66,2 funt
 • Öndüriji:Iki gezek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu element hakda

  • Boýy sazlap bolýan stol: Iň amatly duruşa laýyk gelýän 4 derejeli mehaniki göteriş beýikligi bilen sazlanyp bilinýän kompýuter stoly.75-den 120 santimetre çenli göterip bilersiňiz.

  • Guramaçylykly artykmaçlyk: 100-den gowrak toparyň öňdebaryjy tehnologiýamyzda tejribesi bar.Boýy sazlap bolýan kompýuter stoly, siziň we maşgalaňyzyň doly goragyny üpjün edýän CARB şahadatnamasyndan geçdi.

  • Alýan zatlaryňyz: A guramaçylykly beýikligi sazlap bolýan kompýuter stoly, Syçanjygyň paneli, Gurnama guraly, Gurmak görkezmesi kagyzy.Hoş geldiňiz gollanma, aladasyz 12 aýlyk kepillik we dostlukly müşderi hyzmaty.Iki stol paneli bir paketde goýulýar.

  • Müşderi hyzmatyna çalt jogap bermek: Netijelilik we hünär her bir müşderä ygrarlylygymyzdyr we her sargytda 30 günlük töwekgelçiliksiz kepillik bar.Meseleňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

  Bukja näme alýarsyňyz?

  • A guramaçylykly beýikligi sazlap bolýan kompýuter stoly

  • Syçanjygyň paneli

  • Gurnama guraly

  • Görkezme kagyzyny içgin guruň

  Uly ölçegli ýer: 140 * 60 sm

  Oýun söýýän bolsaňyz, hatda 3 monitor goýup bilersiňiz.Stoluňyzyň desganyň üstünde durup bilmejekdiginden gorkup bilmersiňiz.

  standing-desk-01
  standing-desk-02
  standing-desk-01
  standing-desk-02
  standing-desk-01
  standing-desk-02
  standing desk packing

  standing desk certificate

  factory for desk

  workshop for deskFurniture partners

   

  Güýçli we sazlanylýan beýiklik stoly

  • Guramaçylykly oýun ýazuw tablisasynda iň köp 120 KG ýük bolup, arassa polat materialdan karz alýar.

  • Iň amatly duruşa laýyk gelýän 4 derejeli mehaniki göteriş beýikligi bilen.75-120 sm-den göterip bilersiňiz.we kelle agyrysyndan we agyrydan dynmaly.

  Düzülen dizaýn

  Minimalistik düşünjeleri we häzirki zaman gözelligini özünde jemleýän Guramaçylykly öý ofis stoly.

  Electricity height adjustable computer desk model Model HA-01-2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler