BG-2

140 sm T şpe aýakly we syçanjygyň modeli LY 140cm bolan oýunçy stol

Gysga düşündiriş:


 • Ölçegi:140 * 60 * 75 sm
 • Reňk:T şekil
 • Stil:Racingaryş stili
 • Mebelleriň gutarmagy:Uglerod süýümi
 • Jemi agram:25,8 kg
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Has gowy oýun tejribesi üçin ýönekeý döwrebap we berk!

  Aýratynlyklar

  1. LED oýun stolunyň yşyklary adatdan daşary oýun atmosferasyny döredýär.

  2. 55 dýuýmlyk oýun stolunyň giň stoly 3 monitor ýerleşdirmek üçin ýeterlikdir.

  3. Smooth MDF iş stoly suw geçirmeýän we çyzmaga çydamly.

  4. Kompýuter oýun stolunyň T şekilli çarçuwasy durnukly we çydamly.

  5. Aýaklaryňyzy tötänleýin täsirden goramak üçin stoluň aşagynda keseligine çyzyk ýok.

  6. designhli dizaýnlar ergonomiki we köp funksiýaly.

  RGB oýun stoly

  Amazonda iň oňat oýun stollaryny dizaýn edýändigimize we öndürýändigimize göz ýetirmek isleýäris.Täzeçillik dizaýnlarymyza, berk synaglara we dünýä derejesindäki önümçilik prosesimize buýsanýan önümçilik zawodymyz bar.

  140cm Gamer table with T shpe legs and mouse pad Model LY 140cm

  55 Inç Uly iş stoly

  Esasy aýratynlyklary

  Bu funksional oýun stoluny oýun otagyňyza, öýüňize, ofisiňize, iş stansiýaňyza, okuw jaýyna ýa-da oýun oýnamak isleýän ýeriňize ýerleşdiriň, oýun meýdançasyny bu oýun stoly bilen şahsylaşdyryň.

  • T şekilli dizaýn: urable we berk gurluşyk

  • Stoluň ululygy: 55 ”(W) x 23,6” (D) x 29.5 ”(H) / 140 * 60 * 75 sm

  • 8 RGB yşyklandyryş tertibi

  • embygnamak gaty aňsat

  • Uly doly stol syçanjygy

  • Sazlanylýan stol aýaklary

  • Uglerod süýümi laminirlenen planşet: suw geçirmeýän, çyzylmaga garşy

  • Amatly nauşnik çeňňegi we käse saklaýjy we kabel dolandyryş ulgamy

  GÖZEGÇILIK RGB Süýüm optiki yşyklandyryş

  1. Oýunçylar üçin niýetlenen: “TwoBlow” oýun stolunyň paneli süýümli optiki rgb çyralar bilen üpjün edilýär we çuňňur oýun gurşawyny döredýär.

  2. Ultra-ýokary hilli material: Uzak wagtlap döwülmek we deformasiýa ýaly hil meselesiniň bolmazlygyny üpjün edip biljek ýokary güýçli aç-açan ýangyn saklaýan in engineeringener plastmassa bilen örtülen optiki ýadro materialy.

  3. Birnäçe yşyklandyryş tertibi opsiýalary: 8 sany reňk, 8 sany reňkiň üýtgemegi, RGB çyralarynyň üýtgemegi we strobe yşyklandyrylyşy.

  4. Tutuşlygyna hil: Oýunçynyň şahsyýetini görkezmek üçin uglerod süýümli ýüz we RGB LED çyrasy bilen “TwoBlow” içerde we daşarda premiumdyr.

  Umuman oýun stili

  “TwoBlow” oýun stoly wirtuallary hakykata birleşdirýär, fantaziýany durmuşa öwürýär, her bir oýunçynyň oýun dünýäsine girmegine rugsat beriň, her bir oýunçynyň öýünde-de oýun dünýäsini başdan geçirmegine ýol beriň.

  Öý ofisi

  ESGAMING oýun stoly bilen ajaýyp ofis ýerini dörediň.Spaceeri tygşytlaýan stoluň üstki ýeri, monitor ýa-da noutbuk üçin köp ýer, kagyzlar we beýleki zerur ofis esbaplary bilen üpjün edýär.Ajaýyp dizaýn bu stoly islendik öý ofisine ajaýyp goşundy edýär.

  140cm Gamer table with T shpe legs and mouse pad Model LY 140cm-2

  Has gowy iş tejribesi

  Çeýe iş gurşawy has gowy iş tejribesine eýe bolmaga mümkinçilik berýär.Oturmak bilen durmagyň arasynda arka agyrysy, süýji keseli, ýürek problemalary, semizlik we beýleki fiziki kynçylyklar töwekgelçiligini azaldýar.

  Kabel dolandyryş grommets

  Çepde we sagda 2 sany kabel dolandyryş deşikleri bilen, kabel gurmak üçin amatly

  Cup Holder

  Kubok eýesi

  Headphone Hook

  Nauşnik çeňňegi

  Power Socket

  Elektrik rozetkasy

  Cable Management Grommets

  Kabel dolandyryş grommets

  Oýunçy-dost

  Oýun üçin doglan bu oýun stoly size has amatly oýun we iş gurşawyny üpjün edýär.

  Bukjanyň içine:

  • 1 x RGB oýun stoly

  • 1x Doly örtülen syçanjygyň ýassygy

  • 1x kubok eýesi

  • 2x nauşnik çeňňegi

  • 1x zatlary saklamak

  • 1 x USB porty

  • 1x gurnama guraly

  • 1x görkezme kagyzyny guruň

  Haryt maglumatlary

  Reňk:T şekil|Ölçegi:55 "

  Önümiň ölçegleri 55 x 23,6 x 29,5 dýuým/ 140 * 60 * 75 sm
  Agramyň agramy 49 funt
  Öndüriji Iki gezek
  Haryt modeliniň belgisi LY140

  140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (1) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (2) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (3) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (4) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (5) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (6) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (7) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (8) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (9) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (10) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (11)140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (1) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (12) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (13) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (14) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (15) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (16) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (17) 140cm-Gamer-table-with-T-shpe-legs-and-mouse-pad-Model-LY (18)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler